H&R Networking_logo

Privacybeleid

Wij respecteren
uw privacy!

Uw gegevens zijn veilig bij ons

H&R Networking is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@hrnetworking.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

H&R Networking verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen.

Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAG

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.

We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

bewaartermijn

H&R Networking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

H&R Networking verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H&R Networking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar info@hrnetworking.be

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.

In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be),
in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).